Razvoj in izdelava elektronskih naprav

Tehnološki informacijski sistem kontrola, merjenje, prikazovalniki

PROGRAM TEHNOLOŠKIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV TRENUTNO NI AKTIVEN!

Kontrola (štetje kosov) po tekočih trakovih z informacijskimi tabloji (števci)
Merjenje temperatur na različnih mestih
Prikaz časa v proizvodnih obratih, pisarnah z alarmiranjem (do 30 alarmov)
Povezava omenjenih naprav v mrežo

Kontrola - štetje kosov po tekočih trakovih z informacijskimi tabloji (števci)

Sistem je namenjen za štetje kosov, merjenje hitrosti, vrtljajev itd. na poljubnem mestu v proizvodnji izdelkov. Rezultati se preko prikazovalnih semaforjev prikazujejo v proizvodnih prostorih. Preko mreže je možno merilne naprave in rezultate spremljati in z merilnimi napravami upravljati. Na primer iz oddelka tehnologije ali vodenja proizvodnje je možno vpisovati dnevni plan, ki je nato prikazan na semaforju, hkrati pa spremljati trenutno dosežene rezultate, ki so prav tako prikazani na semaforju.
Krmiljenje števno – prikazovalnih naprav je univerzalno prirejeno za vse vrste senzorjev in kontaktov.

Merjenje temperatur

Na isto mrežo je možno priključiti merilnike temperature, ki so namenjeni za merjenje temperatur od -20 do + 20ºC (živilski proizvodi), za ostale temperature pa po dogovoru.

Prikaz časa v proizvodnih obratih, pisarnah, učilnicah z alarmiranjem (do 30 alarmov)

Sistem sestavlja centralna programabilna ura in prikazovalne ure po proizvodnih prostorih, pisarnah, učilnicah itd.
Prikazovalne ure so digitalne z velikimi 76 mm displeji in čitljive do 50m.
Lahko so eno ali večstranske.
Prikazovalne ure so preko UTP kabla povezane na glavno uro.
Ura preko ozvočenja ali siren omogoča alarmiranje do 30 nastavljenih alarmov.